Γύψινα_Παύλος_Καζινιεράκης_Επιστροφή_στην_Αρχή
Γύψινα_Πληροφορίες_για_την_Βιοτεχνία
Γύψινα_Καζινιεράκης_Παύλος_Εδώ_θα_μας_βρείτε
Γύψινα_Παύλος_Καζινιεράκης_Δείγματα_από_τις_Δουλειές_ μας
Γύψινα_Παύλος_Καζινιεράκης_Εδώ_θα_μας_βρείτε
Γύψινα_Παύλος_Καζινιεράκης_Συνεργάτες
Σταθέρο τηλέφωνο πρώι 8,30 - 9 το βράδυ 2105451620
Τηλεομοιότυπο: 2105451620

Κινητό τηλέφωνο πρωί 7 - 9 το βράδυ 6944468325

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: plaster@freemail.gr
Blog gypsino.gr
Στο καταστημά μας υπάρχει πολύ μεγάλη συλλογή γύψινων στοιχείων
όπως και πολύ μεγάλη συλλογή φωτογραφικού υλικού από διακοσμητικές κατασκευές με γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα και άλλα δομικά υλικά .
Μεγάλο μέρος των κατασκευών είναι επινοήσεις του εργαστηρίου μας
Κατασκευάζουμε επίσης καλούπια από γύψο, πολυεστέρα ή και λάστιχο, για να πραγματοποιούμε και τις πιο δύσκολες απαιτήσεις σας.
Οι εργασίες μας αφορούν σπίτια, μαγαζιά, εργοστάσια, ξενοδοχεία, εκκλησίες,κ.λ.π., εντός και εκτός Ελλάδας .

..........................................................................

........................................

 

......................................................