Γύψινα_Παύλος_Καζινιεράκης_Επιστροφή_στην_Αρχή
Γύψινα_Πληροφορίες_για_την_Βιοτεχνία
Γύψινα_Καζινιεράκης_Παύλος_Εδώ_θα_μας_βρείτε
Γύψινα_Παύλος_Καζινιεράκης_Δείγματα_από_τις_Δουλειές_ μας
Γύψινα_Παύλος_Καζινιεράκης_Εδώ_θα_μας_βρείτε
Γύψινα_Παύλος_Καζινιεράκης_Συνεργάτες
Καζινιέρακης Παύλος
Το έτος 1973 ίδρυσα την βιοτεχνία γύψινων διακοσμήσεων ( Παύλος Καζινιεράκης ) .

Με αυτήν την μακρόχρονη εμπειρία στον χώρο της δόμησης και της διακόσμησης,

πιστός στην παράδοση και με μεράκι για σωστή δουλειά, έχω την πεποίθηση

ότι μπορώ να υλοποιήσω τις πιο δύσκολες και τις πιο ιδιόρρυθμες κατασκευές.